maksymalna głębokość wykopu

A

mm

2575

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

4700

głębokość wykopu pionowego

C

mm

2150

wysokość przeładunku

D

mm

3380

minimalny promień obrotu

E

mm

1130

zasięg przy gruncie

F

mm

4655

maksymalny zasięg

G

mm

4785

zasięg wykopu poziomego

H

mm

2775

lemiesz u dołu

I

mm

290

lemiesz u góry

J

mm

320

szerokość nadwozia

K

mm

1505

szerokość kabiny

L

mm

990

szerokość gąsienic

M

mm

300

prześwit

N

mm

300

szerokość podwozia

O

mm

1560

długość gąsienic

P

mm

2000

długość oś - wysięgnik

Q

mm

3270

promień obrotu - tył

R

mm

865

długość transportowa

S

mm

4275

wysokość lemiesza

T

mm

350

szerokość lemiesza

U

mm

1560

wysokość całkowita

V

mm

2530

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 680
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 700
promień obrotu w lewo Y mm 1320

promień obrotu w prawo

Z

mm

1130