maksymalna głębokość wykopu

A

mm

3625

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

5715

głębokość wykopu pionowego

C

mm

2860

wysokość przeładunku

D

mm

4085

minimalny promień obrotu

E

mm

2235

zasięg przy gruncie

F

mm

5850

maksymalny zasięg

G

mm

5990

zasięg wykopu poziomego

H

mm

3985

lemiesz u dołu

I

mm

355

lemiesz u góry

J

mm

435

szerokość nadwozia

K

mm

1840

szerokość kabiny

L

mm

1030

szerokość gąsienic

M

mm

400

prześwit

N

mm

335

szerokość podwozia

O

mm

1840

długość gąsienic

P

mm

2500

długość oś - wysięgnik

Q

mm

4150

promień obrotu - tył

R

mm

1435

długość transportowa

S

mm

5510

wysokość lemiesza

T

mm

430

szerokość lemiesza

U

mm

1840

wysokość całkowita

V

mm

2515

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 715
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 710
promień obrotu w lewo Y mm 1720

promień obrotu w prawo

Z

mm

1705