maksymalna głębokość wykopu

A

mm

3250

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

5135

głębokość wykopu pionowego

C

mm

2460

wysokość przeładunku

D

mm

3715

minimalny promień obrotu

E

mm

1950

zasięg przy gruncie

F

mm

5195

maksymalny zasięg

G

mm

5325

zasięg wykopu poziomego

H

mm

3630

lemiesz u dołu

I

mm

405

lemiesz u góry

J

mm

390

szerokość nadwozia

K

mm

1630

szerokość kabiny

L

mm

1030

szerokość gąsienic

M

mm

350

prześwit

N

mm

300

szerokość podwozia

O

mm

1630

długość gąsienic

P

mm

2110

długość oś - wysięgnik

Q

mm

360

promień obrotu - tył

R

mm

1395

długość transportowa

S

mm

5020

wysokość lemiesza

T

mm

395

szerokość lemiesza

U

mm

1630

wysokość całkowita

V

mm

2450

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 615
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 620
promień obrotu w lewo Y mm 1655

promień obrotu w prawo

Z

mm

1515