maksymalna głębokość wykopu

A

mm

2720

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

4370

głębokość wykopu pionowego

C

mm

2040

wysokość przeładunku

D

mm

3110

minimalny promień obrotu

E

mm

1885

zasięg przy gruncie

F

mm

4570

maksymalny zasięg

G

mm

3705

zasięg wykopu poziomego

H

mm

3280

lemiesz u dołu

I

mm

315

lemiesz u góry

J

mm

360

szerokość nadwozia

K

mm

1460

szerokość kabiny

L

mm

1030

szerokość gąsienic

M

mm

300

prześwit

N

mm

300

szerokość podwozia

O

mm

1450

długość gąsienic

P

mm

1895

długość oś - wysięgnik

Q

mm

3140

promień obrotu - tył

R

mm

1285

długość transportowa

S

mm

4460

wysokość lemiesza

T

mm

360

szerokość lemiesza

U

mm

1450

wysokość całkowita

V

mm

2450

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 540
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 560
promień obrotu w lewo Y mm 1480

promień obrotu w prawo

Z

mm

1490