maksymalna głębokość wykopu

A

mm

2270

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

3770

głębokość wykopu pionowego

C

mm

1835

wysokość przeładunku

D

mm

2710

minimalny promień obrotu

E

mm

1650

zasięg przy gruncie

F

mm

3935

maksymalny zasięg

G

mm

4045

zasięg wykopu poziomego

H

mm

1835

lemiesz u dołu

I

mm

325

lemiesz u góry

J

mm

400

szerokość nadwozia

K

mm

1030

szerokość kabiny

L

mm

230

szerokość gąsienic

M

mm

230

prześwit

N

mm

205

szerokość podwozia

O

mm

1030

długość gąsienic

P

mm

1570

długość oś - wysięgnik

Q

mm

2870

promień obrotu - tył

R

mm

1140

długość transportowa

S

mm

4275

wysokość lemiesza

T

mm

300

szerokość lemiesza

U

mm

980

wysokość całkowita

V

mm

2360

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 445
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 520
promień obrotu w lewo Y mm 1400

promień obrotu w prawo

Z

mm

1320