maksymalna głębokość wykopu

A

mm

4195

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

6280

głębokość wykopu pionowego

C

mm

3165

wysokość przeładunku

D

mm

4300

minimalny promień obrotu

E

mm

1395

zasięg przy gruncie

F

mm

6715

maksymalny zasięg

G

mm

6870

zasięg wykopu poziomego

H

mm

4700

lemiesz u dołu

I

mm

410

lemiesz u góry

J

mm

505

szerokość nadwozia

K

mm

2140

szerokość kabiny

L

mm

990

szerokość gąsienic

M

mm

450

prześwit

N

mm

350

szerokość podwozia

O

mm

2300

długość gąsienic

P

mm

2855

długość oś - wysięgnik

Q

mm

4745

promień obrotu - tył

R

mm

1255

długość transportowa

S

mm

6150

wysokość lemiesza

T

mm

500

szerokość lemiesza

U

mm

2300

wysokość całkowita

V

mm

2770

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 800
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 945
promień obrotu w lewo Y mm 1855

promień obrotu w prawo

Z

mm

1395