maksymalna głębokość wykopu

A

mm

4440

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

7970

głębokość wykopu pionowego

C

mm

3955

wysokość przeładunku

D

mm

6000

minimalny promień obrotu

E

mm

2505

zasięg przy gruncie

F

mm

7510

maksymalny zasięg

G

mm

7650

zasięg wykopu poziomego

H

mm

4630

lemiesz u dołu

I

mm

410

lemiesz u góry

J

mm

525

szerokość nadwozia

K

mm

2245

szerokość kabiny

L

mm

1000

szerokość gąsienic

M

mm

450

prześwit

N

mm

385

szerokość podwozia

O

mm

2150

długość gąsienic

P

mm

2855

długość oś - wysięgnik

Q

mm

4845

promień obrotu - tył

R

mm

1720

długość transportowa

S

mm

6560

wysokość lemiesza

T

mm

500

szerokość lemiesza

U

mm

2150

wysokość całkowita

V

mm

2570

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 695
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 735
promień obrotu w lewo Y mm 2384

promień obrotu w prawo

Z

mm

1955