maksymalna głębokość wykopu

A

mm

3590

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

5320

głębokość wykopu pionowego

C

mm

2735

wysokość przeładunku

D

mm

3710

minimalny promień obrotu

E

mm

1285

zasięg przy gruncie

F

mm

5765

maksymalny zasięg

G

mm

5905

zasięg wykopu poziomego

H

mm

3885

lemiesz u dołu

I

mm

325

lemiesz u góry

J

mm

320

szerokość nadwozia

K

mm

1860

szerokość kabiny

L

mm

990

szerokość gąsienic

M

mm

400

prześwit

N

mm

300

szerokość podwozia

O

mm

2000

długość gąsienic

P

mm

2500

długość oś - wysięgnik

Q

mm

4085

promień obrotu - tył

R

mm

1110

długość transportowa

S

mm

5330

wysokość lemiesza

T

mm

430

szerokość lemiesza

U

mm

2000

wysokość całkowita

V

mm

2570

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 720
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 825
promień obrotu w lewo Y mm 1510

promień obrotu w prawo

Z

mm

1285