maksymalna głębokość wykopu

A

mm

3110

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

5020

głębokość wykopu pionowego

C

mm

2365

wysokość przeładunku

D

mm

3595

minimalny promień obrotu

E

mm

1155

zasięg przy gruncie

F

mm

5130

maksymalny zasięg

G

mm

5260

zasięg wykopu poziomego

H

mm

3605

lemiesz u dołu

I

mm

290

lemiesz u góry

J

mm

355

szerokość nadwozia

K

mm

1640

szerokość kabiny

L

mm

990

szerokość gąsienic

M

mm

350

prześwit

N

mm

295

szerokość podwozia

O

mm

1740

długość gąsienic

P

mm

2110

długość oś - wysięgnik

Q

mm

3660

promień obrotu - tył

R

mm

955

długość transportowa

S

mm

4715

wysokość lemiesza

T

mm

395

szerokość lemiesza

U

mm

1740

wysokość całkowita

V

mm

2555

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 700
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 730
promień obrotu w lewo Y mm 1415

promień obrotu w prawo

Z

mm

1155