maksymalna głębokość wykopu

A

mm

1530

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

2860

głębokość wykopu pionowego

C

mm

1220

wysokość przeładunku

D

mm

2030

minimalny promień obrotu

E

mm

1080

zasięg przy gruncie

F

mm

2730

maksymalny zasięg

G

mm

2825

zasięg wykopu poziomego

H

mm

1890

lemiesz u dołu

I

mm

120

lemiesz u góry

J

mm

155

szerokość nadwozia

K

mm

680

szerokość kabiny

L

mm

740

szerokość gąsienic

M

mm

180

prześwit

N

mm

160

szerokość podwozia

O

mm

680

długość gąsienic

P

mm

1220

długość oś - wysięgnik

Q

mm

1920

promień obrotu - tył

R

mm

800

długość transportowa

S

mm

2710

wysokość lemiesza

T

mm

200

szerokość lemiesza

U

mm

680

wysokość całkowita

V

mm

2110

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 440
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 340
promień obrotu w lewo Y mm 790

promień obrotu w prawo

Z

mm

880