maksymalna głębokość wykopu

A

mm

2375

maksymalna wysokość wysięgu

B

mm

3875

głębokość wykopu pionowego

C

mm

1910

wysokość przeładunku

D

mm

2845

minimalny promień obrotu

E

mm

1440

zasięg przy gruncie

F

mm

3890

maksymalny zasięg

G

mm

3990

zasięg wykopu poziomego

H

mm

2600

lemiesz u dołu

I

mm

365

lemiesz u góry

J

mm

365

szerokość nadwozia

K

mm

1030

szerokość kabiny

L

mm

 

szerokość gąsienic

M

mm

230

prześwit

N

mm

205

szerokość podwozia

O

mm

980

długość gąsienic

P

mm

1525

długość oś - wysięgnik

Q

mm

2610

promień obrotu - tył

R

mm

1085

długość transportowa

S

mm

3695

wysokość lemiesza

T

mm

300

szerokość lemiesza

U

mm

980

wysokość całkowita

V

mm

2280

przesunięcie wysięgnika w lewo W mm 445
przesunięcie wysięgnika w prawo X mm 525
promień obrotu w lewo Y mm 1295

promień obrotu w prawo

Z

mm

1000